forex trading logo

Dziennik LibrusGrafika losowo

pc080014k.jpg

Szkoła na mapach

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 

bipProjekty


Strona główna Kadra szkoły Pedagog szkolny Działania pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2014/2015
Działania pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 PDF Drukuj Email
wtorek, 04 listopada 2014 19:41

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. Zawsze jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Zgodnie z literą prawa w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w do zadań pedagoga należeć będzie:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

W naszej szkole pedagog szkolny planuje i realizuje także zadania z zakresu doradztwa zawodowego oraz sprawuje opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu (wspólnie z wolontariuszami prowadzi ,,Zakręconą akcję”, ,,Adopcję serc”, ,,Czytamy dzieciom”, WOŚP, organizuje pomoc w nauce ). W miarę możliwości organizuje pomoc rzeczową, materialną uczniom w trudnej sytuacji życiowej oraz uczestniczy w akcjach charytatywnych świątecznych i innych okolicznościowych.

W naszej szkole pedagog zatrudniony jest w wymiarze 11 godzin w tygodniu. Zainteresowanych zapraszam w następujących dniach i godzinach:

PONIEDZIAŁEK:      11.00-12.00

WTOREK:                   9.00-12.00

                                     Doradztwo zawodowe-14.40-15.25 IIIB Gim.

ŚRODA                       8.10-11.10

 

CZWARTEK:             10.00-12.00

                                     12.45-13.45

                                     Doradztwo zawodowe -14.40-15.25

PIĄTEK:                    13.40-14.40


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free Joomla themes html linux hosting Valid XHTML and CSS.