forex trading logo

Dziennik Librus



Grafika losowo

pc080025k.jpg

Szkoła na mapach

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 

bip



Projekty


Strona główna Ćwiczyć każdy może
Rok Szkoły w Ruchu PDF Drukuj Email



„ĆWICZYĆ  KAŻDY MOŻE”


Zespół Szkół nr 2 w Wielu realizuje Program „Ćwiczyć Każdy Może”

w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej

– Rok Szkoły w Ruchu.


Cele powyższego programu to:

- wdrażanie do praktyk prozdrowotnych

- promowanie aktywności fizycznej w środowisku

- stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej

- aktywność fizyczna ukierunkowana na zdrowie i sport


Szkoła realizowała następujące obszary: 1, 5, 6.



 
Obszar nr 1 PDF Drukuj Email
czwartek, 27 marca 2014 20:42


Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej.

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego dla klasy IV – Nauka pływania w Jeziorze Wielewskim.      


Scenariusz zajęć lekcyjnych z piłki nożnej dla klasy IV szkoły podstawowej.      


 
Obszar nr 5 PDF Drukuj Email
czwartek, 27 marca 2014 18:10


Pozalekcyjne zajęcia sportowe

W ramach tego obszaru zrealizowano zajęcia pozalekcyjne o następującej tematyce:

  1. Rajd rowerowy

Celem powyższych zajęć było:

- promowanie turystyki rowerowej

- aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- poznanie terenu swojej okolicy

Trasa wycieczki to droga ze szkoły w Wielu na trasie Dąbrowa, jezioro Skąpe i powrót do szkoły.

Dzieci jechały drogą asfaltową oznaczoną znakami drogowymi. Przestrzegały przepisów ruchu drogowego. Zachowywały szyk zwarty stosując należyte odstępy.

Następnie zjechały na drogę piaszczystą, gdzie musiały umiejętnie rozkładać swoje siły. Przestrzegały bezpieczeństwa w czasie jazdy rowerem.


     2.  Wyjazd na kręgle do Chojnic

Wyjazd odbył się w lutym autobusem szkolnym w ramach godzin SKS. Organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego. W wyjeździe brało udział 38 uczniów i 3 nauczycieli. Celem zajęć było poznanie przez uczniów nowych form ruchu, nowych form aktywności fizycznej. Stosowanie aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku w grupie.

Dla uczniów ze szkoły wiejskiej jest to szczególnie atrakcyjna i nowa forma aktywności fizycznej i wypoczynku aktywnego.

   

    3.  Turnieje mini piłki ręcznej

Celem turniejów było:

- obycie uczniów naszej szkoły z inną salą gimnastyczną,

- pokonanie u ucznia strachu i lęku w nowych, większych, nieznanych obiektach sportowych,

- przezwyciężenie swojej presji psychicznej i docenienie swoich wartości i umiejętności sportowych,

- przygotowanie uczniów do zawodów gminnych, powiatowych itd.

Pierwszy turniej odbył się na sali sportowej w Karsinie pomiędzy zespołem uczniów z naszej szkoły podstawowej i uczniami szkoły podstawowej z Karsina i Osowa.


Drugi turniej odbył się na sali sportowej w Lipuszu.

Nasi uczniowie ze szkoły podstawowej rywalizowali z uczniami z Lipusza i Wielkiego Klincza.


 
Obszar nr 6 PDF Drukuj Email
czwartek, 27 marca 2014 16:45


Zajęcia pozaszkolne zorganizowane


Nasza szkoła współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi, domami kultury, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, innymi szkołami itp.

  1. W ramach współpracy z OSP zorganizowaliśmy i wzięliśmy udział w gminnym konkursie p/poż. „Dzieci zapobiegają pożarom”

W konkursie wzięły udział szkoły z naszej gminy. Konkurs składał się z testu w części pisemnej i 5 pytań w części ustnej.

Nasi uczniowie zakwalifikowali się do konkursu powiatowego.


      2.   Współpraca z lekkoatletycznym klubem sportowym w Sopocie „Energa Athletic Cup”


Posiadamy program działania w zakresie współpracy. Co miesiąc nasze dzieci rywalizowały w zawodach lekkoatletycznych w Sopocie i innych miejscowościach w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych, tj. 60m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, biegi długodystansowe itp.

Rywalizacja odbywa się pomiędzy 7 ośrodkami, tj. Osieczna, Lubichowo, Gdynia, Kolbudy, Pińczyn, Kaliska, Sopot i Karsin.

Celem programu jest: popularyzowanie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży. Ukazanie lekkoatletyki jako królowej sportu.

W zawodach wyłaniają się najlepsi sportowcy w województwie, którzy startują w późniejszym czasie w zawodach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

W ramach tego programu mamy mistrza  świata i Europy juniorów młodszych – Patryka Dobka (bieg 400m)

Nasza szkoła wraz z innymi szkołami w gminie Karsin była organizatorem rywalizacji pomiędzy uczniami należącymi do klubu „Energa Athletic Cup”.

Przybyli uczniowie ze wszystkich ośrodków. Rywalizacja odbywała się w następujących dyscyplinach sportowych: rzut do kosza, transport zawodników na materacach, na torze przeszkód, przeciąganie liny, bieg wahadłowy ze skakanką.


3.  Od kilku lat współpracujemy z Klubem Sietom AZS AWFiS Gdańsk i jesteśmy też, jako szkoła – Klubem Kibica nr 1 w Polsce.

Co roku organizujemy (na zaproszenie Sietomu, a nade wszystko od olimpijczyka, mistrza świata we florecie – Pana Ryszarda Sobczaka) wyjazdy na Puchar Świata do Gdańska, gdzie na obiektach AWFiS odbywają się międzynarodowe pojedynki. Dzięki temu poznaliśmy: Sylwię Gruchałę, Anię Rybicka, Magdę Mroczekiewicz, Małgosię Wojtkowiak oraz inne światowe znakomitości.

Przez kilka lat w naszej szkole odbywały się gminne rozgrywki we florecie dzieci (w tym roku ma to się odbyć 1 czerwca). Zajęcia prowadzone są pod czujnym okiem znakomitych olimpijczyków oraz młodzieży ze szkoły floretu z Gdańska.

Dla nas jest to nauka ciekawej, nowej dyscypliny sportu, ale najważniejsze jest to, że czerpiemy od nich inspirację do uprawiania sportu.



 




Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free Joomla themes html linux hosting Valid XHTML and CSS.