Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna Drukuj
środa, 20 maja 2020 13:24

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.