Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 Drukuj

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 • 1 września 2020 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23-31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 1-14 lutego 2021 r.  – ferie zimowe
 • 1-6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • maj 2021r.  - egzamin ósmoklasisty (datę ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
 • 25 czerwca 2021 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkołach

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 2 listopada 2020 r. (poniedziałek)
 • 4, 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek)
 • 30 kwietnia 2021 r. ((czwartek)
 • maj 2021 (3 dni)  - egzamin ósmoklasisty
 • 4 czerwca 2021 r. (piątek)

Terminy spotkań z rodzicami

 • wrzesień 2020 r.
 • 19 listopada 2020 r. (czwartek)
 • 28 stycznia 2021 r. (czwartek)
 • 20 maja 2021 r. (czwartek)