forex trading logo

Dziennik LibrusGrafika losowo

pc080033k.jpg

Szkoła na mapach

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości 

bipProjekty


Rekrutacja do szkół zawodowych i średnich
Rekrutacja 2016 PDF Drukuj Email
sobota, 05 marca 2016 22:08

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017.

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od  09.05.2016 r.

do 22.06.2016 r.

08.07.2016 r.

od godz. 12:00

do 12.07.2016 r.

do godz. 12:00

 

od 9.05.2016 r.

do 25.05.2016 r.

(dotyczy szkół

przeprowadzających

sprawdziany uzdolnień

kierunkowych, prób sprawności fizycznej, lub sprawdzianu kompetencji językowych,

2.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o których mowa w art. 20f ust. 5 ustawy

 

do 31.05.2016 r.

 

 

od 13.07.2016 r.

do 14.07.2016 r.

 

3.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, zgodnie z art. 20j ust. 1 w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym art. 7b 1c ustawy

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy

 

od 01.06.2016 r.

do 17.06.2016 r.

do godz. 12:00

 

 

 

 

 

 

15.07.2016 r

do godz. 12:00

 

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o którym mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

7.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy

8.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu Gimnazjalnego

od 24.06.2016 r.

do 28.06.2016 r.

do godz.12:00

 

X

9.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 28.06.2016 r.

od godz.12:00

do 30.06.2016 r.

do godz. 12:00

 

14.07.2016 r.

 

10.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

01.07.2016 r.

do godz. 12:00

18.07.2016 r.

do godz. 12:00

11.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 4.07.2016 r.

do 05.07.2016 r.

do godz. 15:00

 

19.07.2016 r.

 

12.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

od 01.07.2016 r.

do 07.07.2016 r.

do godz. 15:00

 

 

od 20.07.2016 r.

do 21.07.2016 r.

do godz. 15:00

 

13.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

08.07.2016 r.

do godz. 12:00

 

22.07.2016 r.

do godz. 12:00

14.

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

niezwłocznie po

podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 


Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od  09.05.2016 r.

do 22.06.2016 r.

08.07.2016 r.

od godz. 12:00

do 12.07.2016 r.

do godz. 12:00

 

od 9.05.2016 r.

do 25.05.2016 r.

(dotyczy szkół

przeprowadzających

sprawdziany uzdolnień

kierunkowych, prób sprawności fizycznej, lub sprawdzianu kompetencji językowych,

2.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o których mowa w art. 20f ust. 5 ustawy

 

do 31.05.2016 r.

 

 

od 13.07.2016 r.

do 14.07.2016 r.

 

3.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, zgodnie z art. 20j ust. 1 w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym art. 7b 1c ustawy

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy

 

od 01.06.2016 r.

do 17.06.2016 r.

do godz. 12:00

 

 

 

 

 

 

15.07.2016 r

do godz. 12:00

 

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o którym mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

7.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy w tym w szkole ponadgimnazjalnej

ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy

8.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu Gimnazjalnego

od 24.06.2016 r.

do 28.06.2016 r.

do godz.12:00

 

X

9.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 28.06.2016 r.

od godz.12:00

do 30.06.2016 r.

do godz. 12:00

 

14.07.2016 r.

 

10.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

01.07.2016 r.

do godz. 12:00

18.07.2016 r.

do godz. 12:00

11.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 4.07.2016 r.

do 05.07.2016 r.

do godz. 15:00

 

19.07.2016 r.

 

12.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

od 01.07.2016 r.

do 07.07.2016 r.

do godz. 15:00

 

 

od 20.07.2016 r.

do 21.07.2016 r.

do godz. 15:00

 

13.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

08.07.2016 r.

do godz. 12:00

 

22.07.2016 r.

do godz. 12:00

14.

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

niezwłocznie po

podaniu do publicznej

wiadomości listy

kandydatów

przyjętych

i kandydatów

nieprzyjętych

 

 
Rekrutacja w powiecie kościerskim PDF Drukuj Email
wtorek, 28 kwietnia 2015 19:01


Oferta szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kościerskim na rok szkolny 2015/2016

 
Rekrutacja 2015 PDF Drukuj Email
wtorek, 28 kwietnia 2015 18:34


         

Gdańsk, dnia 27 stycznia 2015 r.

RE.570.5.2015.EKP

ZARZĄDZENIE Nr 04/2015
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016.

Na podstawie:
art. 9. ust. 2-3 oraz art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

ustalam

§ 1

Terminy dotyczące przyjęć do:

a) publicznych gimnazjów województwa pomorskiego

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego

od 2 marca 2015 r.
do 29 maja 2015 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego od 3 kwietnia 2015 r.
do 15 kwietnia 2015 r.*
Składanie przez kandydatów dokumentów do gimnazjum od 26 czerwca 2015 r.
do 1 lipca 2015 r.
do godz. 12.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum 3 lipca 2015 r.
do godz. 12.00

*na podstawie Zarządzenia Nr 9/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2015 r.
b) publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego na podbudowie programowej gimnazjum

Składanie dokumentów do wybranych szkół:
 1. w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych,
 2. do pozostałych szkół
od 14 maja 2015 r.
do 21 maja 2015 r.

do 22 czerwca 2015 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów. od 22 maja 2015 r.
do 12 czerwca 2015 r.
Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie wniosku do innej szkoły. do 25 czerwca 2015 r.
Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz złożenia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu uprawniającego kandydata do przyjęcia w pierwszej kolejności. od 26 czerwca 2015 r.
do 30 czerwca 2015 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły. 2 lipca 2015 r.
do godz. 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 2 lipca 2015 r.
od godz. 12:00
do 6 lipca 2015 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły. 7 lipca 2015 r.
do godz. 12:00
Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów). od dnia 7 lipca 2015 r.
od godz.12:00
do dnia 9 lipca 2015 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 7 lipca 2015 r. 10 lipca 2015 r.
do godz. 12:00
Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).
Ogłoszenie listy przyjętych.
24-26 sierpnia 2015 r.


28 sierpnia 2015 r.
do godz. 12:00

§ 2

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym:

  1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.
   Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

  2. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty).

 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  celujący

  - 17 punktów

  bardzo dobry

  - 14 punktów

  dobry

  - 12 punktów

  dostateczny

  - 8 punktów

 3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,

  2. za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty*
   - finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 punktów,
   - finalista konkursu wojewódzkiego – 10 punktów,

  3. za osiągnięcia sportowe i artystyczne:
   I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów
   I – III miejsce w województwie - 5 punktów
   I – III miejsce w powiecie - 4 punkty

  4. za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów,

  5. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty.

Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie
np.:
1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia),
2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów.


*art. 22 ust. 2. pkt 8

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił ponadto, w drodze rozporządzenia:

8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041 z późn. zm.).

§ 3

Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z właściwymi przepisami, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Zarządzenia

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free Joomla themes html linux hosting Valid XHTML and CSS.